A projektet az Apertus Közalapítvány
támogatta
.

 

 

A finanszírozott program címe:  MODUL - Moduláris rendszerű virtuális gépészmérnökképzés

Főpályázó:  Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Partnerintézmények:

§         Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar

§         Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar

§         Széchenyi István Egyetem, Közlekedési és Gépészmérnöki Facultás

§         Synergon Informatika Rt. – Synedu

 

A támogatott fejlesztés rövid bemutatása:

Célkitűzések:

  • Kísérleti kurzusok fejlesztése korszerű műszaki ismereteket magába foglaló témákban, nappali, levelező és mérnöktovábbképző kereteiben történő alkalmazásra,
  • korszerű e-learning tanulási környezet keretrendszerének és elemeinek fejlesztése,
  • a képzések országos szintű, hálózati formában való meghirdetése, terjesztése, lebonyolítása.

Célcsoport:

A projekt olyan műszaki felsőoktatási tananyagok fejlesztését célozza, amelyek egyidejűleg többféle célcsoport igényeit képesek kielégíteni, részben azáltal, hogy hálózati együttműködésben országos szinten kívánjuk meghirdetni e programokat, részben pedig azáltal, hogy valamennyi programelem digitális formában – tehát költség-hatékonyan újra és átszerkeszthető formában – rendelkezésre fog állni a műszaki felsőoktatási intézmények számára. Így e kurzusok anyagait saját képzési programjaik specifikumaihoz igazíthatják az egyes intézmények, anélkül, hogy azok legköltségesebb elemeit (videó, szimuláció, ábrák) újra kellene fejleszteniük. A tananyagfejlesztésre irányuló vertikális programelemek mindegyikének munkacsoportjában részt vesz a partnerintézmények egy-egy szakmai delegáltja, így biztosítva a fejlesztendő anyag sokoldalú hasznosíthatóságát. A MODUL projekt országos hatókörét biztosítja, hogy négy jelentős műszaki felsőoktatási intézmény hálózati együttműködésére épül, melyek közül három egyidejűleg egy-egy regionális távoktatási központ gesztor-intézménye is, geográfiailag is lefedve az ország iparfejlesztési szempontból meghatározó területeit. Intézményeink kiterjedt nemzetközi kapcsolatai megalapozzák a későbbi, több nyelvre adaptált változatok nemzetközi terjesztését.

A projektben megvalósuló kurzusfejlesztések, programelemek:

 

Vertikális program elemek:

V1: Alkalmazott alternatív energetika

V2: Számítógéppel támogatott tervezési rendszerek

V3: Logisztika

V4: Minőségbiztosítás

V5: Korszerű technológiák

V6: Törésmechnikai virtuális laboratórium

 

Horizontális programelemek:

H1: Távoktatás módszertan

H2: E-learning keret-rendszer-fejlesztés

H3: Projekt menedzsment

A kapcsolattartó neve:  Dr. Lukács János, egyetemi tanár

Elérhetősége:

 Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék
H-3515 Miskolc-Egyetemváros,

Tel.: +36 46 565 111 /14 11, Fax: +36 46 561 504

E-mail: metluk@gold.uni-miskolc.hu