MinSE - European Master in Surface Engineering MinSE logo

 

A 2006 őszén indult, három éves ERASMUS projekt több, mint másfél évtizedes szakmai kapcsolat-rendszerben gyökerezik. (Az előzményeket lásd bővebben.) A projekt messzemenően épít korábbi, INNOV@TE Leonardo projektünk (2001-2004) módszertani tapasztalataira és eredményeire. Az International On-Line Voc@tional Training in Surface Engineering projekt a Miskolci Egyetem kezdeményezésére és koordinálásával valósult meg, s korszerű, többnyelvű tananyagelemek e-learning formában való fejlesztésére, széles körű európai együttműködés kialakítására irányult. A projektben kifejlesztett tananyagelemeket 3 különböző keretrendszerben teszteltük. Az Innovate eredményeinek hazai disszeminációját támogató, a Tempus Közalapítvány által biztosított források révén több tananyagelem magyar adaptációja és ezekből egy koherens, 72 órás, FAT akkreditált képzés programja valósult meg. Ennek többcélú alkalmazását jól illusztrálja, hogy néhány negyed- és ötödéves hallgatói csoport világhírű szakemberek előadásaiból ismerheti meg a tananyag egyes részleteit - nappali képzésben, blended learning formában.
A MinSE projekt célja egy mester szintű, nemzetközileg elismert, akkreditált képzési program kidolgozása és tesztelése, többnyelvű, e-learning kiegészítő elemekkel támogatott, blended learning formában. Hasonlóan az Innovate projekthez, a konzorcium meghatározó tagja az International Federation of Heat Treatment and Surface Engineering - a projektet a Máltai Egyetem koordinálja.
A projekt nemzetközi portálja itt található.

Előzmények

A rendszerváltás idején két műszaki karunk anyagtudomány területén dolgozó oktatói kapcsolatot építettek ki a szakterület legjelentősebb mérnökszervezetével, az ASM International európai, majd amerikai vezetőivel. A mintegy 50 ezer tagot számláló nemzetközi mérnökszervezet Miskolci Hallgatói Csoportja Európában a második szakmai diákszervezetként jött létre 1991-ben. A szervezet évről évre egy kiemelkedő szakember előadói körútját is megfinanszírozta - így 1993-ban az aktuális European Lecturer a Miskolci Egyetemen tartott előadást a Hallgatói Csoport vendégeként. Tom Bell professzor egy rendkívül dinamikusan fejlődő interdiszciplináris szakterület, a Surface Engineering vitathatatlanul első számú szakértője, együttműködésünket innen kezdve projektek sorozata fémjelzi