MISKOLCI EGYETEM
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TÁVOKTATÁSI KÖZPONT
 »  english version 
H-3515, Miskolc, Egyetemváros, E/7 irodaház, fsz.
Telefon/Fax: +36 46 565 370 | Miskolci Egyetem »


Virtuális 0.évfolyam

Bárki ingyenesen regisztrálhat elektronikus tanulási rendszerünkbe, és ott figyelemmel kísérheti Karaink képzési kínálatát. Kattints a képre.


Helpline:

Ha használsz üzenetküldő, illetve telefonos segédprogramokat, a következő csatornákon felveheted velünk és tutoraiddal a kapcsolatot:
» skype
» msn messenger
Természetesen emailen keresztül is elérheted a tutorodat.

Bővebb információért kattints »ide.«

demo kurzus kép


Próbálja ki ingyenes, illetve demó kurzusainkat!


HÁLÓZATOK

Távháló ikon

Észak-magyarországi régió


E-Collegium ikon

Közép-európai régió


EADTU ikon

Európai együttműködés

  Elérhetőség  ·  Munkatársak  · Történetünk ·  Célkitűzéseink  ·  Infrastruktúra  ·  Galéria 

10 év dióhéjban

A Miskolci Egyetem által gesztorált, annak központi funkcionális szervezeti egységeként működő Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ 1998-ban egy PHARE program - a PHARE Multi-Country Programme for Distance Education - támogatásával jött létre. Ez a grandiózus program a támogatott 13 közép-kelet európai országban egyidejűleg 40 hasonló központ létesítését támogatta. Központunk így eleve egy nemzetközi hálózat tagjaként jött létre, tananyagfejlesztői tevékenységét különböző nemzetközi együttműködésben megvalósult projektek keretében kezdte. A szervezeti keretek kialakulása előtt, az IDEAL Tempus projekt keretében egy alprogram koordinátoraként még nyomtatott tananyagok fejlesztését, ill. adaptációját valósítottuk meg, a további PHARE projektek - UNIPHORM és ENVIMAN - keretében azonban már alkalmaztuk a korszerű elektronikus, multimédia és on-line tanulási lehetőségeket.

A PHARE Multi-country program lezárását követően újabb és újabb pályázatok keretében elnyert támogatások biztosították a hálózatépítés és a módszertani fejlesztő munka pénzügyi feltételeit, egyre bővülő hazai és nemzetközi partnerkapcsolataink támogatták annak sikerét.

A PHARE Multi-country program lezárását követően újabb és újabb pályázatok keretében elnyert támogatások biztosították a hálózatépítés és a módszertani fejlesztő munka pénzügyi feltételeit, egyre bővülő hazai és nemzetközi partnerkapcsolataink támogatták annak sikerét. Az ÉMRTK 2005 végéig lezárt 19 sikeres projektje közül hat döntően a működés infrastukturális feltételeinek megteremtését célozta, illetve a többszintű hálózatépítés feladataira irányult. Az UNIMAN Tempus támogatású projekt célkitűzése az intézményen belüli integráció, a működőképesség belső feltételeinek megteremtése volt, a TÁVHÁLÓ c. projekt keretében első ízben jött létre széleskörű együttműködés a régió valamennyi jelentős felső és felnőttképzési intézményének közremőködésével. E projekt jelentős eredményei között könyvelhető el az ózdi és tiszaújvárosi konzultációs központok felszerelése, a hálózati együttmőködés korszerű informatikai módszereinek és egy sikeres brit modell alapján hatékony együttműködési formáinak kifejlesztése.

Tananyagfejlesztést célzó 13 pályázatunk keretében az elmúlt években különböző szakmai területeken - az Egyetem mind a hat karának szakterületét lefedve -, eltérő képzési szintű célcsoportoknak dolgoztunk ki programokat, különböző, egyre fejlettebb informatikai alkalmazásokra épülő módszertani megoldásokkal. Eddig mintegy 50 távoktatási modul - 10-30 órás tantárgyi program, illetve ezek részeiként különböző tantárgyakba beintegrálható, interaktív, gazdagon illusztrált tanulási egységek kidolgozása valósult meg Ezek közül számos programunk e-learning megoldásait megismerheti DEMO kurzusaink segítségével, bemutatva azt a fejlődési folyamatot, mely az egyre korszerűsödő távoktatási, (e-learning) módszerek "mix-mode" alkalmazására irányul, s mely 2003 őszén jelentős állomásához ért, a COEDU Tudásháló e-learning rendszerének bevezetésével. Nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatóink közül félévente 600-1000 fő számára biztosítunk kiegészítő jellegű e-learning tananyagokat e rendszerben. Felnőttképzési kurzus-akkreditációt egy képzésünk - "Régiós sikerek a sikeres régiókért" - esetén nyújtottunk be és nyertünk el - Magyarországon ez volt az első e-learning képzés, mely felnőttképzési akkreditációt nyert.

Nemzetközi kapcsolataink vonatkozásában meghatározó szerepet játszik a tízéves múltra, több sikeres projekt megvalósítására visszatekintő együttműködésünk az Európai Távoktatási Egyetemek Egyesületével, az EADTU-val, mely a legnagyobb presztizsű, operatív együttműködést koordináló európai távoktatási szervezet. Az Integráció projekt keretében az EuroContact Business School (ECBS) partnerintézményeként jelentős szerepet vállaltunk abban, hogy a közép-kelet-európai régióban elsőként Magyarország csatlakozása valósult meg, a Nemzeti Távoktatási Tanács/Apertus Közalapítvány belépésével és egyidejűleg a ECBS és a Miskolci Egyetem-ÉMRTK, mint távoktatási központok csatlakozásával a EuroStudy Center Hálózathoz.

Jelentős, kezdeményező szerepet vállaltunk a közép-keleteurópai ODL hálózati együttműködés fokozásában is: a SOCRATES/Minerva Program keretében benyújtott és elnyert MISSION projekt legfőbb célkitűzése, hogy megerősítse és intézményessé tegye a PHARE programban létrejött hálózat kapcsolatrendszerét, hatékonyabbá és rendszeressé tegye a további együttműködést. A két éves időtartamú, 2003 végén befejezett projekt keretében 13 országból, összesen 17 partner együttműködésének napi koordinációját vállalta Távoktatási központunk. E projekt folytatásaként nyertük el újabb, széleskörű európai együttműködést célzó Minerva projektünket, mely koordinálásunkkal 12 rövid, ingyenes kurzus kifejlesztését és Európa-szerte, 10 nyelven való meghirdetését, képzését vállalta, eTaster címmel.