MISKOLCI EGYETEM
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TÁVOKTATÁSI KÖZPONT
 »  english version 
H-3515, Miskolc, Egyetemváros, E/7 irodaház, fsz.
Telefon/Fax: +36 46 565 370 | Miskolci Egyetem »


Virtuális 0.évfolyam

Bárki ingyenesen regisztrálhat elektronikus tanulási rendszerünkbe, és ott figyelemmel kísérheti Karaink képzési kínálatát. Kattints a képre.


Helpline:

Ha használsz üzenetküldő, illetve telefonos segédprogramokat, a következő csatornákon felveheted velünk és tutoraiddal a kapcsolatot:
» skype
» msn messenger
Természetesen emailen keresztül is elérheted a tutorodat.

Bővebb információért kattints »ide.«

demo kurzus kép


Próbálja ki ingyenes, illetve demó kurzusainkat!


HÁLÓZATOK

Távháló ikon

Észak-magyarországi régió


E-Collegium ikon

Közép-európai régió


EADTU ikon

Európai együttműködés

  Elérhetőség  ·  Munkatársak  ·  Történetünk  · Célkitűzéseink ·  Infrastruktúra  ·  Galéria 

Jövőképünk

Magyarország észak-keleti része egyike azon térségeknek, amelyek az ország gazdasági, társadalmi és politikai átalakulása következtében a legtöbb kihívással találják szembe magukat. Az Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ, amely az egyik legnagyobb vidéki egyetem, a Miskolci Egyetem gesztorálásával működik, egyfajta "katalizátor" szerepet kíván betölteni az átalakulás folyamatában, sokszínű és hatásos támogatást kíván nyújtani a térség humánerőforrás fejlesztésében. A központ fókuszpontként igyekszik összefogni mindazon erőfeszítéseket, melyek az oktatás és képzés különböző területein és formáiban történnek az új tanulási módszerek és technikák bevezetésére. Az ÉMRTK információs és koordinációs központként kíván működni azzal a céllal, hogy hatékonyan segítse a térség oktatási lehetőségeinek fejlesztését, és elterjesztését.

Az ÉMRTK sajátos módon kíván hozzájárulni a humánerőforrás fejlesztéshez azáltal, hogy támogatást nyújt minden egyénnek az alábbi területeken:

  • munkahelyük megtartásában és új munkahely keresésében növelni esélyeiket,
  • ösztönözni őket abban, hogy felismerjék az élethosszig tartó tanulás fontosságát,
  • fejleszteni a tanulási és az irányú képességeiket, hogy felismerjék és kihasználják saját értékeiket,
  • segíteni őket abban, hogy megtalálják saját helyüket a munka egyre nemzetközibb és globálisabb világában,
  • javítani mindennapi életük minőségét.

Küldetés-nyilatkozatunk

Az ÉMRTK egy regionális koordinációs, információs és módszertani központ szerepét kívánja betölteni, regionális közvetítő ügynökségként segítséget nyújtva minden, az oktatás és képzés területén érdekelt egyénnek és szervezetnek az alábbiakban:

  • Az oktatási és képzési programok fejlesztésének és terjesztésének koordinálása a Miskolci Egyetemen és annak társintézményeiben,

  • Információk biztosítása ezen tevékenységek hatékonyságának fokozásához,

  • A korszerű, újító jellegű tanulási módszerek és Kommunikációs/ InformációsTechnológiák bevezetésének támogatása,

  • Rugalmas tanulási környezet és lehetőségek kialakítása,

  • Aktív hálózati együttműködés más regionális központokkal és partnerintézményekkel a programfejlesztés és terjesztés terén, nemzeti és nemzetközi szinten,

Az információforrások és tapasztalatok megosztása a szakmai együttműködés támogatása érdekében, a regionális központok és partnerintézményeik fejlesztésének elősegítésére nemzeti és nemzetközi szinten, együttműködve olyan regionális szervezetekkel, mint a munkaügyi hivatalok, Kereskedelmi és Iparkamarák.